Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) của các ngành đào tạo giáo viên - Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

17/09/2020 18:37  1761
TẢI VỀ FILE PDF
>> Bấm vào đây để xem hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng
>> Bấm vào đây để xem điểm sàn tất cả các ngành
>> Bấm vào đây xem hướng dẫn thủ tục nhập học